Завантаження...
(056) 766 06 02
Ми в соц. мережах:

1С: Підприємство 8. Магазин одягу та взуття для України.

Рішення призначене для автоматизації оперативного і управлінського обліку, аналізу та планування операцій в роздрібній торгівлі одягом, взуттям, аксесуарами, товарами для спорту та активного відпочинку, як у форматі одиночних магазинів, так і роздрібній торговельній мережі.

Галузеве рішення "1С: Магазин одягу та взуття" призначено для автоматизації оперативного і управлінського обліку, аналізу та планування операцій в роздрібній торгівлі одягом, взуттям, аксесуарами, товарами для спорту та активного відпочинку, як у форматі одиночних магазинів, так і роздрібній торговельній мережі. Галузеве рішення створене на основі програмного продукту "1С: Роздріб 8".
 
 
Основні функціональні можливості галузевого рішення:
 • Оформлення приходу товарів від контрагента на склади магазину, у тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі, в розрізі кольорово-розмірних характеристик;
 • Оформлення реалізації товарів і послуг контрагенту, у тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
 • Оформлення переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами підприємства, у тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
 • Торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція "комплектація");
 • Оформлення повернень товарів від покупців (реалізовані механізми автоматичного створення необхідних документів при поверненні "Не День в День" у режимі РМК)
 • Оформлення документів інвентаризації товарів ("Інвентаризація товарів", "Списання товарів", "Оприбуткування товарів");
 • Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах;
 • Оформлення документів переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами і касами підприємства;
 • Оформлення чеків продажу, і після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині, з урахуванням повернених товарів на зміну;
 • Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення / неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами;
 • Можливість використання процентних знижок за дисконтними картками (накопичувальні знижки), знижки з поділом по магазинах, знижки контрагентам, знижки на суму чека, знижки за часом дії, по кількості товару, по виду оплати;
 • Підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрихкодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.

Отраслевое решение "1С:Магазин одежды и обуви" предназначено для автоматизации оперативного и управленческого учета, анализа и планирования операций в розничной торговле одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для спорта и активного отдыха, как в формате одиночных магазинов, так и розничной торговой сети. Отраслевое решение создано на основе программного продукта "1С:Розница 8".

 
Основные функциональные возможности отраслевого решения:
 • Оформление прихода товаров от контрагента на склады магазина, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме, в разрезе цвето-размерных характеристик;
 • Оформление реализации товаров и услуг контрагенту, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
 • Оформление перемещения товаров между магазинами, внутренними складами магазинов, магазинами и складами предприятия, в том числе в двухфазовом (ордерном) режиме;
 • Торговля комплектами товаров, созданными как в момент продажи товара, так и с подготовкой комплекта (операция "комплектация");
 • Оформление возвратов товаров от покупателей (реализованы механизмы автоматического создания необходимых документов при возврате "Не День в День" в режиме РМК)
 • Оформление документов инвентаризации товаров ("Инвентаризация товаров", "Списание товаров", "Оприходование товаров");
 • Оформление приходных и расходных кассовых ордеров непосредственно в магазинах;
 • Оформление документов перемещения денежных средств между магазинами, внутренними кассами магазинов, магазинами и кассами предприятия;
 • Оформление чеков продажи, и по окончании смены сводного отчета по контрольно-кассовой машине, с учетом возвращенных товаров в смену;
 • Работа с эквайринговыми системами, учет оплат товаров по платежным картам, учет договоров эквайринга и условия возвращения / не возвращения торговой уступки эквайрером при возврате товаров; оплата товаров кредитами;
 • Возможность использования процентных скидок по дисконтным картам (накопительные скидки), скидки с разделением по магазинам, скидки контрагентам, скидки на сумму чека, скидки по времени действия, по количеству товара, по виду оплаты;
 • Поддержка торгового оборудования: фискальные регистраторы, терминалы сбора данных, сканеры штрихкодов, весовое оборудование, дисплеи покупателя, платежные терминалы, ридеры магнитных карт.

Вам також може підійти:

Ми автоматизуємо: